Kü Maneezi 8

Kü Maneezi  8 paigaldasime aastal 2018 uued uksed  koos elektrilise lukustusega ja fonosüsteemi